My Hero Academia Season 6 Episode 9 reivew: ‘Katsuki Bakugou: Rising’